Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:7b8917133d9704e0
Kinh Doanh Hà Nội 2
nga_vu93
Kinh Doanh Sài Gòn 1
live:b5180de55492eb57
Kinh Doanh Sài Gòn 2
live:bde213968745a9cc
Hỗ trợ kỹ thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ trợ kỹ thuật 2
huan_arsb

Enterprise Security Reporter

Agent-less, fast, comprehensive discovery and reporting solution for compliance reporting and security audits, automating reporting and simplifying analysis
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: ScriptLogic
Khuyến mại : Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 472
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
Enterprise Security Reporter platform features agent-less, fast, comprehensive discovery and reporting solutions for file security, group memberships, Active Directory, printers, file shares and other security settings on Windows file servers, SharePoint servers, and SQL Servers. Enterprise Security Reporter is essential for administrators burdened with compliance reporting and security audits, automating reporting and simplifying analysis.


Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.17073s