Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Adobe Fill and Sign DC

Adobe Fill & Sign DC là một ứng dụng nổi bật trên Android và iOS nhờ tính năng chỉnh sửa tài liệu và tạo chữ ký số cho văn bản

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Adobe
Kho hàng: Hết hàng
Lượt xem: 768
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ADOBE FILL & SIGN DC

Người dùng có thể sử dụng Adobe Fill & Sign DC để tạo chữ ký, in, scan tài liệu và gửi email tới những người liên quan ngay từ điện thoại của người dùng.

Ứng dụng sử dụng tài khoản Adobe nên người dùng cần tạo tài khoản Adobe để có thể truy cập tài liệu đã lưu trữ trên kho đám mây của Adobe.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải lên tài liệu từ bộ nhớ máy, hoặc chụp ảnh và sử dụng tính năng tạo chữ ký, kết hợp cùng bút cảm ứng để tạo ra một văn bản hoặc tài liệu có giá trị riêng.

Windows

 • Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 processor
 • Microsoft Windows XP with Service Pack 3 or Windows 7
 • 1GB of RAM (2GB recommended)
 • 1.3GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
 • 1024x768 display (1280x800 recommended) with 16-bit video card
 • DVD-ROM drive
 • Adobe Flash Player 10 software required to export SWF files
 • Some features in Adobe Bridge rely on a DirectX 9–capable graphics card with at least 64MB of VRAM
 • This software will not operate without activation. Broadband Internet connection and registration are required for software activation, validation of subscriptions, and access to online services.* Phone activation is not available.

Mac OS

 • Multicore Intel processor
 • Mac OS X v10.6.8 or v10.7
 • 1GB of RAM (2GB recommended)
 • 1.8GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system or on removable flash storage devices)
 • 1024x768 display (1280x800 recommended) with 16-bit video card
 • DVD-ROM drive
 • Adobe Flash Player 10 software required to export SWF files
 • This software will not operate without activation. Broadband Internet connection and registration are required for software activation, validation of subscriptions, and access to online services.* Phone activation is not available.


Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.17434s