Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

AUTOCAD MAP 3D 2017

Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 là phần mềm bản đồ quy hoạch cơ sở hạ tầng dựa trên mô hình và ứng dụng quản lý, cung cấp quyền truy cập đến dữ liệu CAD và GIS. Với sự hỗ trợ từ các mô hình dữ liệu ngành công nghiệp và các công cụ thông minh, bạn có thể hiệu quả hơn áp dụng tiêu chuẩn khu vực và kỷ luật cụ thể.
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Autodesk
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 502
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
Những công nghệ mới Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 của  giúp bạn cải thiện chất lượng dữ liệu, hỗ trợ sản xuất và quản lý tốt hơn các tài sản cơ sở hạ tầng. Trong môi trường làm việc quen thuộc của AutoCAD, bạn có thể:
  • Đạt được hiệu quả truy cập trực tiếp dữ liệu
  • Nâng cao hiểu biết về nhu cầu dự án của thông tin tài sản tích hợp và phân tích
  • Hiệu quả chia sẻ điều phối và thông tin phù hợp

Đối với thiết bị Quản lý Chuyên gia

Đánh giá và chia sẻ dữ liệu của bạn chỉ đơn giản là để giúp mọi người trong nhóm đưa ra quyết định hơn. Autodesk AutoCAD Map 3D có thể cung cấp một trình quản lý cơ sở với một hệ thống cơ bản để liên kết các bản vẽ CAD cho một cơ sở dữ liệu GIS. Bạn có thể truy cập natively CAD, GIS, hình ảnh đám mây điểm và các thông tin kinh doanh từ một phạm vi rộng lớn các nguồn sử dụng AutoCAD Map 3D.

Hardware and Software Requirements
Operating System
  • Microsoft® Windows® 10
  • Microsoft Windows 8.1 with UpdateKB2919355
  • Microsoft Windows 7 SP1
Browser Internet Explorer®9.0 or later
Processor Intel Pentium®4 or AMD Athlon®64 processor.
Memory 8 GB RAM (minimum)
16 GB RAM (recommended)
Display Resolution 1360x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color.
125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended.
Hard Disk 16 GB for installation (downloaded file)
Pointing Device MS-Mouse compliant
Media Download and Installation from DVD
.NET Framework .NET Framework Version 4.6
Additional requirements for Large Datasets, Point Clouds and 3D Modeling 16 GB RAM or more.
20 GB free hard disk available not including installation requirements.
1600x1050 or greater True color video display adapter; 128 MB VRAM or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Direct3D® capable workstation class graphics card.
Optional Software Citrix XenApp®7.6, Citrix XenDesktop™ 7.6
Optional for Industry Models SAP®Crystal Reports runtime engine for .NET Framework 4.0
Network Deployment via Deployment Wizard.

The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions.
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.106s