Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

SolarWinds Mobile Admin

Mobile Admin cắm vào một mảng rộng của các hệ thống bên thứ ba và các dịch vụ bao gồm SolarWinds Mạng Performance Monitor, Active Directory, VMware, dịch vụ Windows, Backup Exec, và Remedy Service Desk. Client Mobile Admin là một giải pháp client-server bảo mật cao agentless cho phép bạn giám sát và quản lý môi trường CNTT của bạn từ BlackBerry. Một khi các phần mềm máy khách di động Admin đang được cài đặt trên thiết bị của bạn, bạn có thể kết nối đến Server Admin di động cài đặt phía sau tường lửa của bạn để quản lý cơ sở hạ tầng của bạn.
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: SolarWinds.com
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 625
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
Quản lý CNTT từ bất cứ nơi nào!
* Hỗ trợ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn từ một thiết bị Android với quản di động *

Mobile Admin cắm vào một mảng rộng của các hệ thống bên thứ ba và các dịch vụ. Client Mobile Admin là một phần của một giải pháp client-server bảo mật cao agentless cho phép bạn giám sát và quản lý môi trường CNTT của bạn từ thiết bị Android của bạn. Một khi khách hàng di động Admin đang được cài đặt trên thiết bị của bạn, bạn phải kết nối với Mobile Admin Server của bạn để quản lý cơ sở hạ tầng của bạn.

* Nhận thời gian thực, cảnh báo cá nhân hóa trên thiết bị của bạn
* Chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề CNTT từ thiết bị Android của bạn
* Quản lý các mạng CNTT của bạn trên đường đi
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.28763s