Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Total Commander

Total Commander - Shareware file manager for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, and Windows 3.1
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Ghisler Software GmbH
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 1.723
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan

Total Commander is a Shareware file manager for Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, and Windows 3.1. Features in Total Commander now include :

  • Two file windows side by side
  • Multiple language support
  • Enhanced search function
  • Compare files (now with editor) / synchronize directories
  • Quick View panel with bitmap display
  • ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE archive handling + plugins
  • Built-in FTP client with FXP (server to server) and HTTP proxy support
  • Parallel port link, multi-rename tool
  • Tabbed interface, regular expressions, history+favorites buttons
  • Thumbnails view, custom columns, enhanced search
 


Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (116.118.48.94) : 0.07944s