Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:7b8917133d9704e0
Kinh Doanh Hà Nội 2
nga_vu93
Kinh Doanh Sài Gòn 1
live:b5180de55492eb57
Kinh Doanh Sài Gòn 2
live:bde213968745a9cc
Hỗ trợ kỹ thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ trợ kỹ thuật 2
huan_arsb

UMove

Software utility that can restore or copy the Active Directory files from a crashed computer

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: pnl Tools
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 408
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
UMove is the only software utility that can restore or copy the Active Directory files from a crashed computer. With UMove you can move or clone Active Directory to a new computer quickly and easily. UMove can move Microsoft Exchange, Internet Information Services (IIS), and other AD-integrated applications.


Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.19289s