Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

UMove

Software utility that can restore or copy the Active Directory files from a crashed computer

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: pnl Tools
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 554
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
UMove is the only software utility that can restore or copy the Active Directory files from a crashed computer. With UMove you can move or clone Active Directory to a new computer quickly and easily. UMove can move Microsoft Exchange, Internet Information Services (IIS), and other AD-integrated applications.


Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.09995s