Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.Slides for Java

- Aspose.Slides for Java là một thư viện lớp phức tạp để tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp Microsoft PowerPoint trong các ứng dụng Java, mà không cần sử dụng Microsoft Office Automation

- Aspose.Slides for Java là tài liệu PowerPoint thao tác và xử lý API để đọc, viết, thao tác và chuyển đổi các tệp tin PowerPoint trong bất kỳ ứng dụng dựa trên Java nào. API không có bất kỳ phụ thuộc bên ngoài vì vậy nó có thể được sử dụng mà không yêu cầu Microsoft PowerPoint.

- Là một API mạnh mẽ và toàn diện, tất cả các yếu tố trình chiếu PowerPoint như slide, bảng, văn bản, biểu đồ MSO, hình dạng, hình ảnh và biểu đồ SmartArt đều có thể truy cập được. Hơn nữa, Aspose.Slides cho Java API hỗ trợ xuất các trang trình chiếu ra dạng PDF, XPS, TIFF, HTML và PDF Notes

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 147
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Các tính năng API Java PowerPoint nâng cao 
- Rendering trình chiếu PowerPoint 
- Tính năng Presentation API Content 
- Tính năng PowerPoint API Formatting 
- Không cần Microsoft Office Automation
https://products.aspose.com/slides/java
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.09859s