Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.Tasks for Java

- Aspose.Tasks for Java là một class library mạnh mẽ để tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp tin Microsoft Project trong các ứng dụng Java, độc lập với Microsoft Project

- Aspose.Tasks for Java cung cấp các API quản lý dự án cho phép các nhà phát triển ứng dụng Java cung cấp khả năng thao tác tài liệu Microsoft Project® trong các ứng dụng của họ - tất cả đều không sử dụng Microsoft Project ®.

- Với Java API này cho các tài liệu MS Project - các nhà phát triển có thể xác định thuộc tính chính và mặc định của dự án cũng như thông tin lịch. Nhà phát triển cũng có thể chỉ định các ngoại lệ trong tuần và lịch. API giúp dễ dàng thêm và tính toán lại các nhiệm vụ, tài nguyên và dữ liệu dự án khác mà không cần sự can thiệp của người dùng.

- Giống như Aspose.Tasks for .NET, Aspose.Tasks cho Java API trình bày cấu trúc tài liệu dự án hoàn chỉnh để đọc và viết các tài liệu Microsoft Project trong cả hai định dạng MPP và XML. Với API mạnh mẽ này, các nhà phát triển có thể kiểm soát các giai đoạn khác nhau của quản lý dự án - chẳng hạn như lập kế hoạch dự án, định nghĩa và theo dõi
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 105
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Tính năng API quản lý dự án nâng cao
- Xuất và xuất dữ liệu dự án sang các định dạng khác
- Xử lý công việc trong dự án
- Tạo & Cập nhật Tài nguyên trong Dự án
- Quản lý phân bổ nguồn lực
- Xác định Calendars & Calendar Exceptions
- Không cần Microsoft Office Automation
https://products.aspose.com/tasks/java
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.15013s