Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.Email for Android

- Aspose.Email for Android là một class library để phát triển các ứng dụng Android quản lý và thao tác các thư điện tử mà không bị mất trong sự phức tạp của việc triển khai định dạng tệp Microsoft Outlook
- Aspose.Email for Android thông qua Java API cấp phép cho các nhà phát triển phần mềm thiết kế các ứng dụng Android có khả năng quản lý và thao tác các thư điện tử mà không bị mất trong sự phức tạp của việc triển khai định dạng tệp Microsoft Outlook. API xử lý email linh hoạt giúp các nhà phát triển thao tác các định dạng tệp email Outlook từ trong các ứng dụng Android. Aspose.Email cho Android qua Java không có phụ thuộc nào khác với Android Runtime do đó nó không cần bất kỳ API hoặc phần mềm nào khác để hoạt động.

Aspose.Email for Android thông qua Java API cung cấp cho bạn các công cụ mà bạn cần tạo, đọc và thao tác các tệp Outlook MSG, PST, EML, EMLX và MHT từ trong một ứng dụng Android. Nó cung cấp khả năng thao tác các nội dung, tiêu đề, tệp đính kèm và thuộc tính Mapi theo yêu cầu của ứng dụng
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 100
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Tính năng xử lý email nâng cao của Android
- Đọc thuộc tính Outlook MAPI
- Làm việc với Android iCalendar API
- Đọc tệp Outlook PST
- Quản lý Tệp đính kèm
https://products.aspose.com/email/android-java
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.13828s