Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.Slides for Android

- Aspose.Slides cho Android là một class library tinh vi để tạo và thao tác các tệp Microsoft PowerPoint trong các ứng dụng Android, mà không phải báo cáo về Microsoft Office Automation
- Aspose.Slides for Android qua Java là một API thao tác PowerPoint cho các lập trình viên ứng dụng di động. Các nhà phát triển Android có thể thực hiện nhiều tác vụ xử lý trình bày bao gồm đọc, viết và thao tác các bài thuyết trình Microsoft PowerPoint. Đây là một Android Presentation độc lập do đó nó không có bất kỳ phụ thuộc vào bất kỳ sản phẩm khác, bao gồm Microsoft PowePoint.

Aspose.Slides for Android qua Java hỗ trợ định dạng PPT, POT, PPS, PPTX, POTX, PPSX và ODP. Các yếu tố trình bày như hình dạng SmartArt, biểu đồ MSO, các thành phần ActiveX và đối tượng khung OLE có thể được truy cập thông qua API công cộng để quản lý và thao tác. Aspose.Slides cho Android qua Java cũng tạo điều kiện nhập và xuất văn bản HTML được định dạng đến và từ các bài thuyết trình

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 100
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
Các tính năng API Android PowerPoint nâng cao
- Tính năng Định dạng Trình bày
- Tính năng chuyển đổi và hiển thị
- Thao tác các yếu tố Slide của PowerPoint
https://products.aspose.com/slides/android-java
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.14627s