Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

GroupDocs.Watermark for .NET

GroupDocs.Watermark for. NET là một watermarking mạnh mẽ của tài liệu để thêm hình ảnh và văn bản watermarks. Hơn nữa, API hoạt động để tìm kiếm và xóa các hình mờ đã được thêm vào các tài liệu bằng các phần mềm của bên thứ ba khác. Các watermarks được bổ sung bởi API này rất khó để loại bỏ bởi bất kỳ công cụ của bên thứ ba. Nó là thẳng và tự mô tả để tích hợp vào các ứng dụng tùy chỉnh. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, PDF, hình ảnh raster đa trang TIFF và các định dạng GIF động

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Pty Ltd
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 118
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
-  Tính năng API - Watermarking nâng cao
- Watermarking trong định dạng Microsoft Word và Visio
- Watermark trong tài liệu Excel
- Watermark trong PowerPoint
- Watermarking trong PDF
- Cài đặt và sử dụng

https://products.groupdocs.com/watermark/net
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.14772s