Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Export to Excel for MindManager

Export to Excel for MindManager - Click am icon to instantly convert a mind map into a hierarchal-grouped Excel spreadsheet
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: I and A Research Inc
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 557
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan

Export to Excel for MindManager enables users to click an icon to instantly convert a mind map into a hierarchal-grouped Excel spreadsheet. It can be used for:

  • Brainstorm a Cost Estimate
  • Efficiently Track Project Status
  • Instantly Calculate Total Project Cost
  • Visualize your ideas sorted by priority
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.21422s