Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.Tasks for .NET

- Aspose.Tasks for .NET là một class library mạnh mẽ để tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp tin Microsoft Project trong các ứng dụng .NET, độc lập với Microsoft Project.
- Aspose.Tasks for .NET cung cấp API quản lý dự án cho phép các ứng dụng .NET không chỉ đọc và thao tác các tài liệu Microsoft Project® mà còn viết các tài liệu Microsoft Project® trong cả hai định dạng MPP và XML - tất cả đều không sử dụng Microsoft Project®. Như với tất cả các API định dạng tệp Aspose - Aspose.Tasks for .NET hoạt động tốt với tất cả các loại ứng dụng .NET kể cả WinForms và Web Form.

- API của Aspose.Tasks hiển thị dữ liệu dự án để cung cấp khả năng lập kế hoạch, định nghĩa và theo dõi dự án hoàn chỉnh. Nó cho phép người dùng xác định các thuộc tính và thông tin tài khoản chính cũng như mặc định của dự án. Nó cũng có thể chỉ rõ các ngày trong tuần và các ngoại lệ cho lịch của một dự án.

- API Aspose.Tasks giới thiệu dữ liệu dự án như các tác vụ, tài nguyên, phân công tài nguyên và dữ liệu thuộc tính mở rộng để các nhà phát triển có thể thao tác chúng. Người dùng có thể hoàn thành kế hoạch dự án bằng cách tạo ra và đọc các nhiệm vụ và tài nguyên, và chỉ định hoặc loại bỏ các nguồn lực để hoặc từ các nhiệm vụ. Người dùng có thể thao tác các ràng buộc nhiệm vụ, các nhiệm vụ ưu tiên, nhiệm vụ quan trọng và nỗ lực, ngừng hoặc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và phân chia nhiệm vụ, quản lý các thuộc tính mở rộng, liên kết các nhiệm vụ và ghi lại các dữ liệu cập nhật cho dự án
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 209
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Tính năng API quản lý dự án nâng cao
- Lập kế hoạch công việc, theo dõi & đánh giá ngân sách dự án
- Xử lý công việc trong dự án
- Tạo & Cập nhật Tài nguyên trong Dự án
- Quản lý các bài tập nguồn
- Xác định Lịch và Ngoại lệ
- Hỗ trợ tương tác COM
- Không cần Microsoft Office Tự động hóa
https://products.aspose.com/tasks/net
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (10.0.0.4) : 0.06284s