Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.OCR for .NET

- Aspose.OCR for .NET là một class library thêm chức năng OCR (Optical Character Recognition) và OMR (Optical Mark Recognition) vào các ứng dụng .NET để cho phép họ đọc một số phông chữ và ngôn ngữ từ hình ảnh, và chỉ định các khu vực cần đọc.
- Aspose.OCR for .NET là một API nhận diện ký tự và đánh dấu quang học cho phép các nhà phát triển thêm các chức năng OCR và OMR vào các ứng dụng web ASP.NET của họ, các dịch vụ web và ứng dụng Windows mà không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung hoặc API nào khác. 
- .NET OCR API mở rộng, dễ sử dụng, nhỏ gọn, và cung cấp một bộ các lớp đơn giản để kiểm soát sự nhận dạng ký tự và đánh dấu. Nó nhằm vào các nhà phát triển những người cần phải tìm văn bản hoặc con người đánh dấu dữ liệu trong các tập tin hình ảnh từ bên trong các ứng dụng của riêng mình.
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 203
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Tính năng API OCR
- Hỗ trợ Nhận dạng Nhãn quang học
- Trình biên tập mẫu OMR
- Quét toàn bộ hình ảnh hoặc một phần
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
- Hỗ trợ Phông chữ & Style Phổ biến
- Hỗ trợ Bộ lọc Loại bỏ tiếng ồn
https://products.aspose.com/ocr/net
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (10.0.0.4) : 0.05696s