Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.Imaging for .NET

- Aspose.Imaging for .NET là một class library mạnh mẽ để tạo, chỉnh sửa, vẽ và chuyển đổi các hình ảnh trong các ứng dụng .NET, độc lập với các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh.

- Aspose.Imaging for .NET là một API xử lý hình ảnh tiên tiến cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, vẽ hoặc chuyển đổi các hình ảnh trong các ứng dụng .NET của chúng. Nó hoạt động độc lập với các ứng dụng khác và cho phép lưu vào định dạng gốc Adobe PhotoShop® mà không cần cài đặt ứng dụng PhotoShop hoặc bất kỳ trình chỉnh sửa hình ảnh nào khác trên máy.

- Aspose.Imaging for .NET là API linh hoạt, ổn định và mạnh mẽ có khả năng xử lý các định dạng hình ảnh phổ biến nhất cùng với một số định dạng đặc biệt như DjVu, DICOM, WebP & DNG. Hơn nữa, nó mở rộng hỗ trợ bản địa cho các định dạng hình ảnh và các chức năng xử lý ảnh cho .NET và Silverlight.
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 186
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Tính năng API chế biến hình ảnh nâng cao
- Các tính năng Vẽ
- Xuất hình ảnh sang các định dạng khác
- Đăng ký Định dạng tệp hình ảnh tùy chỉnh

https://products.aspose.com/imaging/net
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (10.0.0.4) : 0.06341s