Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.BarCode for SharePoint

- Aspose.BarCode for SharePoint là một thành phần mã vạch có không chiếm dung lượng tài nguyên hỗ trợ hơn 40 mã vạch phổ biến, bao gồm mã vạch tuyến tính, bưu chính và 2D
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 194
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
Ứng dụng mã vạch của SharePoint hỗ trợ hơn 40 biểu tượng phổ biến nhất bao gồm:
 • AustraliaPost
 • AustralianPostParcel
 • Aztec
 • BooklandEAN
 • Code11
 • Code128
 • Code39Extended
 • Code39Standard
 • Code93Extended
 • Code93Standard
 • CodeBar
 • DataMatrix
 • DeutchePostalIdentificationCode
 • DeutchePostalleitCode
 • EAN128
 • EAN13
 • EAN14
 • EAN8
 • GS1DataMatrix
 • IATA2of5
 • Interleaved2of5
 • ItalianPost25
 • ITF14
 • ITF6
 • MacroPdf417
 • Matrix2of5
 • MSI
 • OneCode
 • OPC
 • Pdf417
 • Planet
 • Postnet
 • PZN
 • QR
 • RM4SCC
 • SCC14
 • SingaporePost
 • SSCC18
 • Standard2of5
 • UPCA
 • UPCE
 • VIN

https://products.aspose.com/barcode/sharepoint
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (10.0.0.4) : 0.06837s