Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:7b8917133d9704e0
Kinh Doanh Hà Nội 2
thu.hien968
Kinh Doanh HCM 1
live:b5180de55492eb57
Kinh Doanh HCM 2
shaniatrang
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
huan_arsb
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

Aspose.BarCode for SharePoint

- Aspose.BarCode for SharePoint là một thành phần mã vạch có không chiếm dung lượng tài nguyên hỗ trợ hơn 40 mã vạch phổ biến, bao gồm mã vạch tuyến tính, bưu chính và 2D
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 95
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
Ứng dụng mã vạch của SharePoint hỗ trợ hơn 40 biểu tượng phổ biến nhất bao gồm:
 • AustraliaPost
 • AustralianPostParcel
 • Aztec
 • BooklandEAN
 • Code11
 • Code128
 • Code39Extended
 • Code39Standard
 • Code93Extended
 • Code93Standard
 • CodeBar
 • DataMatrix
 • DeutchePostalIdentificationCode
 • DeutchePostalleitCode
 • EAN128
 • EAN13
 • EAN14
 • EAN8
 • GS1DataMatrix
 • IATA2of5
 • Interleaved2of5
 • ItalianPost25
 • ITF14
 • ITF6
 • MacroPdf417
 • Matrix2of5
 • MSI
 • OneCode
 • OPC
 • Pdf417
 • Planet
 • Postnet
 • PZN
 • QR
 • RM4SCC
 • SCC14
 • SingaporePost
 • SSCC18
 • Standard2of5
 • UPCA
 • UPCE
 • VIN

https://products.aspose.com/barcode/sharepoint
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.12992s