Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:7b8917133d9704e0
Kinh Doanh Hà Nội 2
nga_vu93
Kinh Doanh Sài Gòn 1
live:b5180de55492eb57
Kinh Doanh Sài Gòn 2
live:bde213968745a9cc
Hỗ trợ kỹ thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ trợ kỹ thuật 2
huan_arsb

Aspose.Imaging for SharePoint

- Aspose.Imaging for SharePoint là một ứng dụng không chiếm nhiều tài nguyên nhằm chuyển đổi hình ảnh giữa các định dạng và thực hiện các tác vụ chỉnh sửa đơn giản như mở rộng, xoay, lật và cắt xén
Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Aspose Corporate
Kho hàng: Có hàng
Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Tính năng
Yêu cầu hệ thống
Download
Sản phẩm liên quan
- Aspose.Imaging for SharePoint cho phép người dùng chuyển đổi hình ảnh sang các định dạng hình ảnh khác bao gồm PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF và PSD từ bên trong Microsoft SharePoint. Các nhà phát triển cũng có thể chỉnh sửa các hình ảnh được xuất ra bằng cách thực hiện một số thao tác như thay đổi kích cỡ, cắt, xoay và lật mà không sử dụng bất kỳ trình biên tập hình ảnh nào.

- Aspose.Imaging for SharePoint cung cấp chuyển đổi qua menu ECB (Edit Control Block) trong khi tùy chọn Convert Image được thêm vào menu ECB sau khi cài đặt thành công
https://products.aspose.com/imaging/sharepoint
Chưa có hoặc chưa được cập nhật!
Total load time (112.78.1.206) : 0.11516s