Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
Malware protection and network access control in one easy-to-use solution

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Protection for networks, endpoints and groupware systems
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Software to create timelines, linking text and images in a chronological sequence

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Dynamic mind mapping software

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Powerful Fortran compiler with support for CUDA Fortran
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Draw charts and diagrams on Mac.

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Personal task management system to store, manage and process actionable to-do items for Mac.

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Syntax highlighting ActiveX edit control
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Modeling solution enables you to build a Business and Enterprise Architecture
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Websense Data Monitor is an easy-to-use solution for enterprise-wide passive monitoring of business communications, both external and internal, including Web, email, instant messaging, and more.
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Websense Data Protect includes Websense Data Monitor, and provides built-in, automated policy enforcement to secure who and what go where and how. It is the only data loss prevention solution with native enforcement for in-line protection of SMTP and HTTP traffic, as well as integration for other protocols.
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Web access as secure as local access
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để nhận được giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Web access as secure as local access
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Now you can grant user accounts the least privileges necessary according to best practices, yet elevate specific applications and ActiveX controls as needed. Determine user rights for just those applications, features, and controls you choose.

Digital certificate verification and support
Deploy custom or pre-defined elevation rules by leveraging Group Policy Objects. Digital certificate support provides additional security, both for verifying files, and for verifying publishers’ certificates . You can automatically elevate all of the applications from a specific publisher so that anything signed with that certificate will be elevated (e.g. all Microsoft or Adobe programs).

Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để nhận được giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
McAfee Virtual Patching cho cơ sở dữ liệu che chắn cơ sở dữ liệu từ các rủi ro được trình bày bởi các lỗ hổng chưa được vá bằng cách phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực tấn công xâm nhập trong thời gian thực, mà không đòi hỏi thời gian chết hoặc cơ sở dữ liệu thử nghiệm ứng dụng. Với Vá ảo cho cơ sở dữ liệu, tổ chức bảo vệ an toàn khỏi các mối đe dọa ngay cả khi họ chưa cài đặt bản vá lỗi của nhà cung cấp phát hành để đối phó với một lỗ hổng đã biết.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Norton Anti-Theft sẽ giúp bạn nhanh chóng khóa và tìm thấy máy tính xách tay máy tính của bạn, MacBook, tablet hay smartphone - và bảo vệ thông tin vô giá chứa trên nó - nếu nó bao giờ bị mất hoặc bị đánh cắp. Và bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào để tìm ra nó ở đâu và ai có nó và để khóa nó từ xa.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Tổng số 36 Sản phẩm | Trang
1
2
3
Total load time (116.118.48.94) : 0.07499s