Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
Windows disk quota management software
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind iSCSI Virtual Tape Array Edition uses disks to perform fast and reliable tape backups. StarWind iSCSI Virtual Tape replaces inefficient tape devices and is more reliable than tape libraries with no need to physically search for tapes in a warehouse. Virtual tape array considerably improves backup and disaster recovery by eliminating tape library changer device latency and is scalable to 64 TB tape devices. StarWind iSCSI Virtual Tape allows direct attachment of VTA to tape drives for archival storage with an unlimited number of virtual tape cartridges.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind Enterprise HA Unlimited Edition license includes unlimited iSCSI client connections with unlimited storage capacity with Active-Active High Availability. The StarWind Enterprise HA Unlimited Edition license permits installation of two HA clusters with four active-active nodes for the purpose of mirroring or replication from two primary nodes. The licenses includes 1 year of maintenance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind Enterprise HA 16TB Edition license includes unlimited iSCSI client connections with 16TB storage capacity for large storage capacity environments that require Active-Active High Availability. The StarWind Enterprise HA 16TB license permits installation of two HA clusters with four active-active nodes for the purpose of mirroring or replication from two primary nodes. The licenses includes 1 year of maintenance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind Enterprise HA 8TB Edition license includes unlimited iSCSI client connections with 8TB storage capacity for large storage capacity environments that require Active-Active High Availability. The StarWind Enterprise HA 8TB license permits installation on a secondary node for the purpose of mirroring o of maintenance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind Enterprise HA 4TB Edition license includes unlimited iSCSI client connections with 4TB storage capacity for medium storage capacity environments that require Active-Active High Availability but do not have a large amount of stored data. The StarWind Enterprise HA 4TB license permits installation on a secondary node for the purpose of mirroring or replication from the primary node. The licenses includes 1 year of maintenance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind Enterprise HA 2TB Edition license includes unlimited iSCSI client connections with 2TB storage capacity for smaller storage capacity environments that require Active-Active High Availability but do not have a large amount of stored data. The StarWind Enterprise HA 2TB license permits installation on a secondary node for the purpose of mirroring or replication from the primary node. The licenses includes 1 year of maintenance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
StarWind Enterprise HA 1TB Edition license includes unlimited iSCSI client connections with 1TB storage capacity for smaller storage capacity environments that require Active-Active High Availability but do not have a large amount of stored data. The StarWind Enterprise HA 1TB license permits installation on a secondary node for the purpose of mirroring or replication from the primary node. The licenses includes 1 year of maintenance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Symantec Foundation lưu trữ cho Oracle RAC cho phép bạn thực hiện và quản lý tính sẵn sàng cao Real Application Clusters cơ sở dữ liệu (RAC). Quỹ lưu trữ cho Oracle RAC là một đáng tin cậy, dễ sử dụng lưu trữ và quản lý cụm giải pháp. Chọn hệ điều hành phù hợp và phần cứng lưu trữ cho môi trường của bạn mà không ảnh hưởng khả năng quản lý. Cài đặt, cấu hình và quản lý tập trung tất cả các nhiệm vụ cơ sở dữ liệu, phân nhóm và quản lý lưu trữ từ một giao diện điều khiển duy nhất bất kể nền tảng phần cứng. Tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu suất, đồng thời giảm thời gian chết của hệ thống.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Symantec lưu trữ Foundation cơ bản là một phiên bản miễn phí giấy phép của Symantec lưu trữ Foundation cung cấp bởi Veritas, được thiết kế đặc biệt cho khối lượng công việc chạy trên các máy chủ duy nhất và bộ xử lý kép - bao gồm hệ thống cạnh tầng, phòng ban, và thử nghiệm / phát triển. Lưu trữ Foundation cơ bản kết hợp công nghiệp hàng đầu hệ thống tập tin và công nghệ Volume Manager, cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý lưu trữ trực tuyến không đồng nhất.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Symantec Foundation lưu trữ cung cấp bởi Veritas cung cấp chất lượng lưu trữ của dịch vụ (QoS) ở mức ứng dụng và tối đa hóa hiệu quả lưu trữ của bạn, sẵn sàng và hiệu suất trên hệ điều hành, công nghệ ảo hóa, và phần cứng lưu trữ. Lưu trữ Foundation cho phép một cơ sở hạ tầng linh hoạt và nhanh nhẹn với các tính năng như SmartIO và linh hoạt lưu trữ chia sẻ trong khi giảm chi phí lưu trữ với các tính năng như chống trùng lắp, nén, cung mỏng, và sắp xếp theo lớp lưu trữ. Lưu trữ Foundation cũng cung cấp một bộ tiêu chuẩn của các công cụ tích hợp từ Veritas Operations Manager, một nền tảng quản lý toàn diện. Với lưu trữ Foundation, bạn có thể áp dụng công nghệ Solid State Drive (SSD) và thực hiện bất kỳ thay đổi cơ sở hạ tầng lưu trữ của bạn, bao gồm cả hệ điều hành hoặc di cư mảng, mà không ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Tổng số 11 Sản phẩm
Total load time (116.118.48.94) : 0.08694s