Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
thu.hien968
Kinh Doanh Hà Nội 2
onlyyoochun
Kinh Doanh Sài Gòn 1
thungan681
Kinh Doanh Sài Gòn 2
live:binhdang152
Kỹ Thuật Hà Nội
vinhbkhutskype
Kỹ thuật Sài Gòn
live:anhnam123
 
Win Home Basic 7 SP1 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD
Hình thức cấp phép OEM

Thiếu giao diện Aero, không có chức năng xem trước cửa sổ phần mềm khi đưa chuột qua biểu tượng trên thanh Taskbar, cũng như chia sẻ kết nối Internet.

Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Hết hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: Chính hãng
 
Win Pro 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
Hình thức cấp phép OEM
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: Chính hãng
 
Mua theo hình thức OLP
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
 
WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
 
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
Tổng số 26 Sản phẩm | Trang
1
2
Sau »
Thương hiệu
Platform
Dạng Bản Quyền
Khách Hàng
Total load time (112.78.1.206) : 0.13688s