Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
HP E2510-48G Switch
44 port 10/100 + 4 dual-personality ports (1000/SFP)
Throughput : up to 71.4 million pps
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2510-24G Switch
20 port 10/100/1000 + 4 dual-personality ports (1000/SFP)
Throughput :up to 35.7 million pps
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP V1810-24G Switch
22 port 10/100/1000 + 2 dual-personality ports (1000/SFP)
Throughput : up to 35.7 million pps (64-byte packets)
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP V1810-8G Switch
8 port 10/100/1000
Throughput : up to 11.9 million pps (64-byte packets)
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2610-24-PoE Switch
24 port 10/100
01 RJ-45 serial console port
02 port RJ-45 10/100/1000 ports
02 GBIC (SFP) slots
Managed Switch w/ GBIC uplink
Stackable up to 16 Switches
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2610-24-PPoE Switch
24 port 10/100
01 RJ-45 serial console port
02 port RJ-45 10/100/1000 ports
02 GBIC (SFP) slots
Managed Switch w/ GBIC uplink
Stackable up to 16 Switches
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 

HP ProCurve Switch 2620-48 (P/N: J9626A)
- 48 port 10/100
- 01 RJ-45 serial console port
- 02 port RJ-45 10/100/1000 ports
- 02 GBIC (SFP) slots
- Managed Switch w/ GBIC uplink
- Layer 2 and Layer 3 (IP Routing)
- Stackable up to 16 Switches

Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP ProCurve Switch 2620-24 (P/N: J9623A) (NEW !!!)
- 24 port 10/100
- 01 RJ-45 serial console port
- 02 port RJ-45 10/100/1000 ports
- 02 GBIC (SFP) slots
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2610-48 Switch
48 port 10/100 + 2 10/100/1000 + 2SFP.
Routing/switching capacity : 17.6 Gbps
Throughput :up to 13.0 million pps
L2 Managed Switch, HP PCM+; HP PCM (included); command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-232C).
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2610-24 Switch
24 port 10/100 + 2 10/100/1000 + 2SFP.
Routing/switching capacity : 12.8 Gbps
Throughput :up to 9.5 million pps
L2 Managed Switch, HP PCM+; HP PCM (included); command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-232C).
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 tháng
 
HP E2520-24-PoE Switch
24 RJ-45 auto-sensing 10/100 PoE ports
2 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 ports
2 dual-personality ports; each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port
or as a SFP slot (for use with SFP transce)
Managed Switch w/ GBIC uplink
Stackable up to 16 Switches
Khuyến mại: Liên hệ soft365 để biết thông tin khuyến mại
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2510-48 Switch
48 port 10/100 + 2 10/100/1000 + 2 SFP slot.
Throughput : up to 13 million pps (64-byte packets)
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP E2510-24 Switch
24 port 10/100 + 2 dual-personality ports (1000/SFP)
Throughput :up to 6.5 million pps (64-byte packets)
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging

Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP V1700-24 Switch
22 port 10/100 + 2 dual-personality ports (1000/SFP)
Throughput : up to 6.2 million pps (64-byte packets)
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 tháng
 
HP V1700-8 Switch
7 port 10/100 + 1 Port 10/100/1000
Throughput : up to 2.0 million pps (64-byte packets)
L2 Managed Switch
VLAN support & tagging
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 Tháng
 
HP V1410-24G Switch
Total ports: 22 autosensing 10/100/1000 Ethernet.
+ 2 dual-personality ports, each port can be used as either an RJ-45
Throughput : up to 35.7 million pps (64-byte packets)
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
Tổng số 511 Sản phẩm | Trang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
Thương hiệu
Platform
Dạng Bản Quyền
Khách Hàng
Kiểu dáng
Loại CPU
Tốc độ CPU
Bộ nhớ mở rộng
Dung lượng ổ cứng
Total load time (116.118.48.94) : 0.14852s