Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
HP V1410-16G Switch
Total ports: 16 autosensing 10/100/1000 Ethernet.
Throughput : up to 23.8 million pps (64-byte packets)
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 tháng
 
HP V1410-8G Switch
Total ports: 8 autosensing 10/100/1000 Ethernet.
Throughput : up to 11.9 million pps (64-byte packets).
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 tháng
 
HP 1410-24 Switch
24 Port autosensing 10/100 ports with auto medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated port for connecting 10 100 Mbps devices. Kit Rack
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 36 tháng
 
3Com 1000BASE-LX SFP
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com 1000BASE-SX SFP
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com Wireless 11n Cable/DSL Router
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
Access Point Wireless 54Mbps 11g Firewall Router and 4-Port Switch
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
ADSL Wireless 54Mbps 11g Firewall Router and 4-Port Switch
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com Baseline Switch 2948-SFP Plus
Baseline Switch 2948, Web-configurable fixed configuration, 48-port 10/100/1000Mbps, 4 dual-purpose ports for Gigabit copper connection or SFP fiber modules.
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com Baseline Switch 2928-SFP Plus
Baseline Switch 2924, Web-configurable fixed configuration, 24-port 10/100/1000Mbps, 4 dual-purpose ports for Gigabit copper connection or SFP fiber modules.
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com Baseline Plus Switch 2900G - 20 port
Baseline Switch 16 port 10/100/1000 Mbps + 4 slot SFP management

Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3ComBaseline Switch 2250 Plus
Baseline Switch 2250Plus, Web-configurable fixed configuration, 48-port 10/100Mbps, 2 ports for Gigabit copper connection or SFP fiber modules.
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com Baseline Switch 2226 Plus
Baseline Switch 2226Plus, Web-configurable fixed configuration, 24-port 10/100Mbps, 2 ports for Gigabit copper connection or SFP fiber modules.
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com Baseline Switch 2816
Baseline Switch 16-port 10/100/1000Mbps, unmanaged)
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com BaseLine Switch 2024
Baseline Switch 24 ports 10/100Mbps
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
 
3Com OfficeConnect 8-port 10/100/1000Mbps
Khuyến mại: Hãy liên hệ với Soft365 để có giá tốt nhất
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 24 Tháng
Tổng số 511 Sản phẩm | Trang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
Thương hiệu
Platform
Dạng Bản Quyền
Khách Hàng
Kiểu dáng
Loại CPU
Tốc độ CPU
Bộ nhớ mở rộng
Dung lượng ổ cứng
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.12501s