Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
Extract your e-mail messages and Attachments contained in MS Outlook, Outlook Express and Windows Mail
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Ontrack PowerControls is a simple, yet powerful software tool for searching and recovering Microsoft Exchange server items such as email and Microsoft SharePoint items such as documents, lists, libraries and folders.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
PSTSync is a tool that accurately synchronizes Outlook PST files. The program is flexible enough to let you select only the folders you want to sync. PSTSync provides tools to keep your PSTSync safe by offering PST file encryption, PST Password settings, PST file FTP backup, etc.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Promodag Reports is an advanced and cost-effective reporting tool that enables Exchange Server administrators and IT managers to obtain valuable information about all aspects of their email system. With its powerful and easy-to-understand features PROMODAG Reports produces comprehensive reports that you can rely on to ensure better security, business continuity, and to improve Exchange organization performance.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Process Them - Email parser that allows you automatically process all emails you have in your POP3 mailbox.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
POPcon - Connects your MS Exchange Server or your Lotus Domino Server to your POP3 mailboxes on the Internet
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
PageGate - SMS server and paging gateway for networks
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Manage Outlook user contact information for Exchange Mailboxes
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Symprex Mail Signature Manager - Deploy standardised email signatures and disclaimers pulling contact information from AD or any database
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Provides browser-based collaboration, integrating with WorkgroupShare or Softalk Share Server
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Một Server Enterprise giấy phép người dùng truy cập khách hàng Microsoft Exchange (CAL) có thể được sử dụng chỉ có kết hợp với một người sử dụng Microsoft Exchange Server Standard CAL. Nó cho phép một người dùng để truy cập các tính năng bổ sung trong Microsoft Exchange Server Standard hoặc Enterprise phiên bản trên bất kỳ số lượng các máy tính hoặc các thiết bị khác. Ví dụ, một nhân viên có thể truy cập vào máy chủ từ một máy tính tại nơi làm việc và một ở nhà.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Một Server Enterprise giấy phép truy cập khách hàng thiết bị Microsoft Exchange (CAL) có thể được sử dụng chỉ có kết hợp với một thiết bị CAL Microsoft Exchange Server Standard. Nó cho phép một máy tính hoặc thiết bị khác để truy cập các tính năng bổ sung trong Microsoft Exchange Server (Standard hoặc Enterprise) không phụ thuộc vào số lượng người dùng (ví dụ, trên một máy trạm chia sẻ
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Một Server Standard giấy phép người dùng truy cập khách hàng Microsoft Exchange (CAL) cho phép một người dùng để truy cập vào Microsoft Exchange Server Standard hoặc Enterprise phiên bản từ bất kỳ thiết bị. Ví dụ, một nhân viên có thể truy cập vào máy chủ từ một máy tính tại nơi làm việc và một ở nhà.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Một Server Standard giấy phép truy cập khách hàng thiết bị Microsoft Exchange (CAL) cho phép một máy tính hoặc thiết bị khác để truy cập vào Microsoft Exchange Server Standard hoặc Enterprise phiên bản không phụ thuộc vào số lượng người dùng (ví dụ, trên một máy trạm chia sẻ).
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Microsoft Exchange Server 2013 là email và phần mềm quản lý thông tin cá nhân chạy trên Windows Server. Nó cung cấp một môi trường cộng tác để nhắn tin an toàn bên trong và bên ngoài tổ chức. Các Enterprise Edition được thiết kế cho các tổ chức lớn và cho phép lên đến 50 cơ sở dữ liệu mailbox.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Microsoft Exchange Server 2013 là email và phần mềm quản lý thông tin cá nhân chạy trên Windows Server. Nó cung cấp một môi trường cộng tác để nhắn tin an toàn bên trong và bên ngoài tổ chức. Standard Edition được thiết kế cho các tổ chức cỡ vừa nhỏ đến và được giới hạn đến năm cơ sở dữ liệu mailbox.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Tổng số 41 Sản phẩm | Trang
1
2
3
Thương hiệu
Platform
Dạng Bản Quyền
Khách Hàng
Total load time (116.118.48.94) : 0.07168s