Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i5-3337U 1.8GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB 5400RPM
 • Bộ nhớ RAM: 4GB 1600MHz DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD±R/RW supperMulti DL
 • Màn hình: 14" Full HD LED
 • Card màn hình: AMD Radeon HD 8530M 1GB
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI
Kho hàng: Có hàng
10.857.000 VNĐ
(469 USD)
 
10.815.000 VNĐ
(468 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i5-3337U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 15.6 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphic
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
10.773.000 VNĐ
(466 USD)
 
10.647.000 VNĐ
(460 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i5-3337U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 15.6 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphic
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
10.605.000 VNĐ
(459 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i5-3337U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 14 inch
 • Card màn hình: Intel® HD Graphics 4000
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
10.332.000 VNĐ
(447 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U (3M Cache, 1.80 GHz)
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB 5400RPM + 24GB SSD Cache
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: Super-Multi DVD
 • Màn hình: 14.0"
 • Card màn hình: Integrated Intel® HD Graphic
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
10.269.000 VNĐ
(444 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 15.6 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphic
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
9.996.000 VNĐ
(432 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 15.6 inch
 • Card màn hình: NVIDIA® GeForce® GT 720M
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
9.639.000 VNĐ
(417 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U (3M Cache, 1.80 GHz)
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 14 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphics 4000
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
9.387.000 VNĐ
(406 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U 1.8GH
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB 5400RPM
 • Bộ nhớ RAM: 4GB 1600MHz DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD±R/RW supperMulti DL
 • Màn hình: 14" Full HD LED
 • Card màn hình: AMD Radeon HD 8530M 1GB
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI
Kho hàng: Có hàng
9.093.000 VNĐ
(393 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 4GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 15.6 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphic
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
8.988.000 VNĐ
(389 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 2GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 14 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphics 4000
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
8.820.000 VNĐ
(381 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 2GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 14 inch
 • Card màn hình: Intel HD Graphics 4000
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
8.820.000 VNĐ
(381 USD)
 
 • Tốc độ CPU: Intel® Core™ i3-3217U 1.8 GHz
 • Dung lượng ổ cứng: 500GB SATA
 • Bộ nhớ RAM: 2GB DDR3
 • Ổ đĩa quang: DVD RW
 • Màn hình: 14 inch
 • Card màn hình: Intel® HD Graphics 4000
 • Hệ điều hành: FreeDOS
 • Tính năng khác: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11bgn, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB 3.0
Kho hàng: Có hàng
8.568.000 VNĐ
(371 USD)
 
8.148.000 VNĐ
(352 USD)
Tổng số 64 Sản phẩm | Trang
« Trước
1
2
3
4
Total load time (116.118.48.94) : 0.11975s