Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype
 
X5670 95W 2.93GHz. Processor

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Intel® Xeon® Processor E5645 . Processor
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
E5640 80W 2.66GHz. Processor


Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
E5506 80W 2.13GHz . Processor

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
E5620 80W 2.40GHz. Processor


Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM for M3. Ram

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM. Ram

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
600GB SAS HS 15K 3Gbps (2.5") RAM
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
600GB SAS HS 15K 3Gbps (2.5") HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
300GB SAS HS 10K 6Gbps (2.5") HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
146GB SAS HS 15K 6Gbps (2.5") HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
146GB SAS HS 10K 6Gbps (2.5") HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
1TB 7.2K SATA HS (3.5") HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
500GB SAS HS 7.2K 6Gbps HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
500GB SATA HS 7.2K 6Gbps HDD

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
600GB SAS HS 15K 3Gbps (3.5") HDD
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Tổng số 33 Sản phẩm | Trang
« Trước
1
2
3
Total load time (116.118.48.94) : 0.07132s