Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Công nghệ BIM trong lĩnh vực dầu khí

Sử dụng các dữ liệu một cách thông minh giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và đánh ưng nhu cầu. Giảm thiểu chi phí thiết kế và xây dựng, rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lương công trình Engineering, Procurement, Construction (EPC).

OIL & GAS

Hỗ trợ vòng đời của các tài sản sử dụng để sản

xuất dầu và khí gas, công ty vận hành sử dụng dữ

liệu thông minh BIM để điều hành tốt hơn, tuân

thủ quy định hơn. Các công ty kỹ thuật, công trình,

xây dựng có thể nâng cao chất lượng dự án, giảm

thiểu chi phí, tiến độ công trình.
StatOil sử dụng hiệu quả BIM


Các kỹ sư StatOil đã thảo luận về những lợi ích và giá trị của BIM như các công cụ xem, quét laser, dữ liệu thiết kê 3D trong cải thiện thiết kế.

Các nhà máy lọc dầu ngoài khơi áp dụng BIM

Công ty Suretank, chuyên về vận chuyển dầu khí đã áp dụng BIM và đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ phần mềm dầu khí của Autodesk

Tạo video mô phỏng sử dụng BIM


Công ty Yankee sử dụng BIM để tạo ra các video mô phỏng công trình lọc dầu ngoài khơi sử dụng mô hình dựa trên chương trình Autocad Plant 3DCác tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.18748s