Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Công nghệ BIM trong xây dựng nhà máy

Tăng tiến độ khởi công, giúp các bên liên quan tuân thủ đúng các quy trình dựa trên mẫu thiết kế 3D bên trong và ngoài của các nhà máy.
PLANT

Bắt đầu dự án xây dựng nhà máy nhanh chóng

với các mẫu mô hình 3D và P&ID thông minh.

BIM sử dụng trong thiết kế nhà máy hỗ trợ hợp tác

đa lĩnh vực và tăng hiệu quả năng suất thiết kế xây

dựng bên trong và bên ngoài nhà máy.
Galliford Try Costain Atkins cải thiện mở rộng nhà máy lớn


Công ty sử dụng BIM để tăng cường phối hợp, khả năng xây dựng, hoạt động và bảo trì trong dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải 150 triệu euro
RDS thiết kế dàn khoan dầu nhanh chóng, chính xác cùng BIM.


Sử dụng BIM giúp quá trình RDS tăng hiệu quả, năng suất và chất lượng thiết kế của công ty.

Aalborg Energie Technik thiết kế nhà máy sinh học nhanh hơn với BIM

BIM đã giúp các công ty cải thiện chất lượng của các thiết kế , làm giảm nguy cơ sai sót, và hình dung toàn bộ nhà máy trước khi xây dựng.


Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.10195s