Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Các phương thức cấp bản quyền cho sản phẩm Microsoft

Dưới đây là hướng dẫn nhanh để tham khảo giúp bạn hiểu được cách cấp bản quyền cho các sản phẩm của Microsoft.CẤP PHÉP SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG TRÊN DESKTOP (VD: OFFICE, CRM)

Việc cấp phép sử dụng các ứng dụng trên máy tính bàn như sau:

- Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị

- Thiết bị được cấp phép sử dụng là thiết bị mà trên đó phần mềm được sử dụng

- Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm

- Và bất kỳ bộ phận sản phẩm nào của phần mềm

- Và bất kỳ phiên bản nào trước đó của phần mềm HOẶC bất kỳ bộ phận nào trên thiết bị được cấp phép sử dụng

- Bạn có thể cài đặt và sử dụng bản sao khác của phần mềm trên một môi trường Hệ điều hành ảo trên thiết bị được cấp phép sử dụng

CẤP PHÉP SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH TRÊN DESKTOP (VD: WINDOWS)

Việc cấp phép sử dụng HỆ ĐIỀU HÀNH trên máy tính bàn như sau:

- Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị

- Một bản sao của phầm mềm có thể được cài đặt trên thiết bị được cấp phép.

- Các nguyên tắc chuyển nhượng:

+ Giấy phép sử dụnghệ điều hành Windows do Hãng sản xuất cài đặt sẵn (Original Equiptment Manufacturer - OEM) cài đặt sẵn trên máy tính có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy tính đó. Giấy phép không thể được chuyển nhượng trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm)

+ Giấy phép nâng cấp hệ điều hành Windows theo số lượng lớn (Volume Licensing) có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy đó. Giấy phép không thể được chuyển giao trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm) 

+ Giấy phép sử dụng gói sản phẩm hệ điều hành Windows (Fully Packeged Product - FPP) được phép chuyển nhượng một lần. Thông tin chi tiết được giải thích trong thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối (End User License Agreement - EULA)

CẤP PHÉP SỬ DỤNG SERVER (GIẤY PHÉP TRUY CẬP CỦA MÁY TRẠM - CALS)

Việc cấp phép sử dụng SERVER trên máy chủ như sau:

- Một giấy phép truy cập của máy trạm (CAL) không phải là một phần mềm ứng dụng
- Một CAL cho một người sử dụng hay thiết bị được phép truy cập các dịch vụ phần mềm trên server

- Có hai mô hình cấp phép được sử dụng để cấp phép sử dụng phần mềm trên server như sau:
+ Mô hình Server/CAL: mỗi Server cần một giấy phép sử dụng hệ điều hành server và tất cả máy trạm phải được cấp phép với CALs
+ Mô hình trên Processor: mỗi bộ xử lý trên bất cứ server nào chạy phần mềm phải có một giấy phép sử dụng trên mỗi bộ xử lý, trường hợp này không giới hạn số lượng máy trạm hay người sử dụng có thể truy cập phần mềm trên server đó
- Một CAL cho một người sử dụng: cho phép cá nhân hay người dùng truy cập hay sử dụng phần mềm trên server từ số thiết bị bất kỳ


- Một CAL cho một thiết bị: cho phép thiết bị cá nhân truy cập hay sử dụng phần mềm trên server với số người sử dụng bất kỳ
Để được tư vấn chi tiết về các chương trình cấp phép của Microsoft xin mời quý khách hàng liên hệ đến số 0904883317 để được tư vấn

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.08002s