Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Các bài viết về Kaspersky Internet Security

Các bài viết về hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng, active bản quyền về phần mềm Kaspersky Internet Security

Các bài viết về Kaspersky Internet Security sẽ phân thành từng chuyên mục giúp cho người sử dụng dễ dàng theo dõi.


Mua/ phiên bản thử nghiệm

- Sự khác biệt giữa Kaspersky Antivirus Security và Kaspersky Internet Security?
- Chuyển policy tới KasKaspersky Internet Security.
- Điểm mới trong Kaspersky Internet Security 2012.
- Mua Kaspersky Internet Security 2012 như thế nào?
- Download Kaspersky Internet Security 2012 ở đâu?
- Thỏa thuận về bản quyền của Kaspersky Internet Security 2012?
- Cách kích hoạt bản dùng thử Kaspersky Internet Security 2012 nếu Kaspersky Antivirus 2012 đã được cài đặt trên máy?.


Cài đặt và Gỡ bỏ

- Hướng dẫn cài đặt Kaspersky Internet Security 2012 theo cách cơ bản?
- Yêu cầu cấu hình hệ thống khi cài đặt Kaspersky Internet Security 2012.
- Danh sách các phần mềm không tương thích với Kaspersky Internet Security 2012.
- Gỡ bỏ các phần mềm diệt virus như thế nào, các tool hỗ trợ.
- Cách ngừng scan với các phần mềm không tương thích trong lúc cài đặt Kaspersky Internet Security 2012.
- Thay đổi các tùy chọn cài đặt trong lúc cài Kaspersky Internet Security 2012?
- Hướng dẫn, nâng cấp đến phiên bản Kaspersky Internet Security 2012?
- Cài đặt Kaspersky Internet Security 2012 từ Dos.
- Cách chuyển từ Kaspersky Antivirus 2012 tới Kaspersky Internet Security 2012?.
- Cách chuyển từ Kaspersky Antivirus 2010/2011 tới Kaspersky Internet Security 2012?
- Kaspersky Antivirus/ Kaspersky Internet Security có tự động upgrade tới phiên bản mới không khi Kaspersky Lab ra phiên bản mới?.
- Cài đặt Kaspersky Internet Security 2012 trên máy tính mà không có đĩa CD- ROM?
 
 
Bản quyền và các vấn đề khi kích hoạt

-Tôi có thể dùng key để kích hoạt một sản phẩm của Kaspersky đã được cài đặt trên một hệ điều hành khác trên một máy tính?
- Điều gì sẽ xảy ra khi kích hoạt Kaspersky Internet Security 2012 bằng một key mới?
- Cách cài đặt và kích hoạt các sản phẩm Kaspersky 2011/2012 nếu tôi đã mua một key cho một máy tính?
- Điều tôi phải làm khi đã xóa nhầm Key của Kaspersky Internet Security 2011/2012 ?
- Cách cài đặt lại và nâng cấp hệ điều hành và không làm mất license dành cho Kaspersky Lab 2012 product?.
- Tôi có thể kích hoạt Kaspersky với một key đã mua từ một đất nước khác?
- Làm thế nào khi thời hạn bản quyền hiện ở Kaspersky Internet  Security 2012 kém hơn thời điểm mà tôi kích hoạt?

Cài đặt File Anti- Virus

- File Anti- Virus trong Kaspersky Internet Security diệt virus thế nào?
- Cách cấu hình tự động dừng File Antivirus trong Kaspersky Internet Security 2012.
- Cách thay đổi mức security trong File Antivirus trong Kaspersky Internet Security 2012.
- Cách cấu hình mặc định mức Security trong Kaspersky Internet Security 2012?
- Phân tích Heuristic dùng trong Kaspersky Internet Security 2012?
- Cấu hình phạm vi bảo vệ của Kaspersky Internet Security 2012.
- Thay đổi các hành động trên các đối tượng được dò tìm bởi file- Antivirus của Kaspersky Internet Security.
- Scan of compound files by File - Antivirus.

Web- Antivirus 

- Web Antivirus trong Kaspersky Internet Security là như thế nào?
- Làm thế nào để test hiệu quả Web Antivirus từ Kaspersky Internet Security?.
- Cách cấu hình cơ bản web Antivirus trong Kaspersky Internet Security?
- Thay đổi mức security trong Web Antivirus của Kaspersky Internet Security.
- Cấu hình Geo Filter trong Kaspersky Internet Security .
- Thế nào là  Module khóa website nguy hiểm trong Kaspersky Internet Security?
- Cấu hình bảo vệ giao dịch trực tuyến trong Kaspersky Internet Security?
- Thay đổi hành động thực thi bởi Web Anti- Virus trong việc phát hiện ra các mối nguy hại trong Kaspersky Internet Security.
- Kaspersky URL Advisor trong Kaspersky Internet Security làm chức năng gì?
- Cấu hình Kaspersky URL Advisor trong Kaspersky Internet Security.
- Hướng dẫn chọn chặn các website mà nó sẽ được check bởi Kaspersky URL Advisor in Kaspersky Internet Security 2012
- Tối ưu hóa Web Traffic trong Kaspersky Internet Security 2012?
- Tối ưu hóa Web Anti- Virus trong Kaspersky Internet Security 2012?

IM Anti- Virus

- IM Anti-Virus trong Kaspersky Internet Security 2012 là gì?
- Thay đổi cài đặt IM Anti- virus trong Kaspersky Internet Security 2012?
- DisableCác tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.0861s