Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

FAQ Hình thức cấp phép Windows Server 2012

FAQ Hình thức cấp phép Windows Server 2012

Datacenter and Standard Editions

Q1
. Các tính năng mới trong Windows Server 2012.

Q2. Sự khác biệt giữa Windows Server 2012 Standard edition và Windows Server 2012 Datacenter edition?

Q3. Phiên bản Windows Server 2012 Standard edition sẽ có đầy đủ tính năng như bản Windows Server 2012
Datacenter edition?

Q4. Windows Server 2012 aligning to the System Center 2012 and Enrollment for Core Infrastructure
(ECI) model?

Q5.
Những tính năng nào có trên Windows Server 2012 standard mà trước đó chỉ có trên Windows Server Enterprise 2008?

Q6.
Tiêu chí để lựa chọn phiên bản Windows Server 2012 phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng.


Q7.
Nếu tôi có bản Windows Server 2012  phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Q8. Tại sao hình thức cấp phép Windows Server lạ chuyển sang dạng cấp phép theo ProcessorEssentials and Foundation Editions

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.08991s