Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Tư vấn mua bản quyền Autocad 2015

Mới đây, Autodesk đã giới thiệu dòng sản phẩm mới Autocad 2015. Với những tính năng, giao diện và các hình thức bản quyền mới, người dùng sẽ có nhiều khó khăn và thiếu thông tin về dòng sản phẩm này. Bài viết dưới đây, Soft365 sẽ đưa ra bài viết tư vấn về dòng sản phẩm Autocad 2015 này để đưa ra lựa chọn mua bản quyền các sản phẩm này phù hợp với nhu cầu người dùng nhất.
AutoDesk AutoCAD 2015
Liên hệ để đặt mua giá tốt
AutoDesk AutoCAD LT 2015
Liên hệ để đặt mua giá tốt
AutoCAD Design Suite 2015
Liên hệ để đặt mua giá tốt

 


SẢN PHẨM
TÍNH NĂNG CHÍNH
Tạo lập các bản vẽ 2D chuyên nghiệp Thiết kế và tạo lập các bản vẽ 2D và 3D Tạo lập các bản vẽ vector trực quan

CẤU HÌNH
Giấy phép đơn
Giấy phép đơn hoặc nối mạng
Giấy phép đơn hoặc nối mạng

THIẾT KẾ
Liên kết tới mạng Online để xem các mẫu thiết kế thực tại
Tạo hình các thiết kế 3D với các công cụ tiên tiến
Chuyển đổi các tập tin raster thành bản vẽ vector và tạo dựng hình.
TẠO LẬP Tạo lập, cập nhật, dựng lại các bản vẽ 2D hiệu quả và chính xác Tạo lập các mô hình thi công 3D dễ dàng

Tạo lập các mô hình 3D có chất lượng cao

HỢP TÁC
Trao đổi các bản vẽ và chia sẻ các ý kiến dễ dàng
Thiết lập thư viện trung tâm, các bộ bản vẽ và các bảng công cụ
Sử dụng các mô hình 3D với tương tác trực quan cao
TÙY CHỈNH Tạo ra các điều chỉnh cơ bản phù hợp với môi trường làm việc Tạo ra nhiều lựa chọn với Autodesk Exchange Apps
Tạo ra nhiều lựa chọn vớiAutodesk Exchange Apps
TRỰC QUAN Thể hiện chính  xác, chi tiết các bản vẽ 2D với khách hàng và đồng nghiệp
Sử dụng các mẫu thiết kế sẵn để truyền đạt ý tưởng

Tạo dựng các bản thiết kế và mô hình tương tác trực quan cao

DOCUMENTATION
Multifunctional grips

   ✓  ✓
Command line

 ✓  ✓  ✓
File tabs

 ✓  ✓  ✓
Tool palettes

 ✓  ✓  ✓
Content Explorer

 ✓  ✓  ✓
Dynamic blocks

 ✓  ✓  ✓
Object and layer transparency

 ✓  ✓  ✓
Sheet set manager / project manager

 ✓  ✓  ✓
 Express tools

 ✓    ✓
Base, projected, section, and detail views
 ✓    ✓
Parametric constraints

 ✓    ✓
Data extraction to tables

 ✓    ✓
Illustrations

 ✓    ✓

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.09317s