Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Các hình thức cấp phép Microsoft SQL tại Việt Nam

Cơ sở dữ liệu luôn là 1 phần mềm rất quan trọng trong hệ thống tin học. Microsoft SQL Server là phần mềm database phổ biến tại Việt Nam

Tổng quan

Microsoft SQL Server là một máy chủ cơ sở dữ liệu và thông tin nền tảng toàn diện, cung cấp một bộ đầy đủ các công nghệ sẵn cho doanh nghiệp và các công cụ giúp mọi người có được các thông tin giá trị nhất với chi phí thấp nhất. Hưởng mức cao về hiệu suất, tính sẵn có, an ninh; sử dụng quản lý hiệu quả hơn và các công cụ phát triển và cung cấp cái nhìn sâu sắc phổ biến với tự phục vụ kinh doanh thông minh (BI).


Một nền tảng hoàn chỉnh và tích hợp, Microsoft SQL Server mang đến cho nó tất cả cùng nhau để có được giá trị nhiều hơn ngoài những kỹ năng hiện tại và tài sản IT, tăng năng suất và sự nhanh nhẹn của bộ phận IT, và nhanh chóng xây dựng linh hoạt, ứng dụng sáng tạo.


Các hình thức cấp phép


Ở Việt Nam SQL được mua theo 2 hình thức: 

  • - FPP
  • - OLP
Dưới đây là bảng đánh giá tổng quan các hình thức mua SQL Server

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.09123s