Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Hướng dẫn mua JetBrains bản quyền.

Giải pháp phần mềm JetBrains cho phép khách hàng làm việc có hiệu quả hơn và giúp họ tập trung hơn vào những gì họ thực sự muốn đạt được và ít nhàm chán, tránh lặp đi lặp lại, tạo môi trường làm việc "bận rộn" hơn.


Với định hướng phát triển đa dạng, JetBrains đưa ra các dòng phần mềm tập trung vào các mảng: IDEs, .NET, Teamware, Mobile Development, Languages.

Với các dòng sản phẩm trên, JetBrains lại có các phần mềm phong phú, hữu ích và phục vụ các mục đích làm việc đa dạng: • YouTrack
  Dựa trên web theo dõi vấn đề mạnh mẽ với toàn diện hỗ trợ phím tắt, một ngôn ngữ truy vấn tìm kiếm rộng rãi, khả năng tùy biến cao cấp và nhiều hơn nữa.

 • AppCode
  Objective-C mạnh mẽ IDE cho các ứng dụng xây dựng cho máy Mac, iPhone và iPad

 • dotCover
  Dễ sử dụng công cụ bảo hiểm mã NET. Cho Visual Studio

 • dotTrace
  Đơn giản, bộ nhớ nhanh và hồ sơ thực hiện cho NET.

 • IntelliJ IDEA
  Java IDE thông minh đó là mạnh mẽ tập trung vào hiệu quả phát triển

 • PhpStorm
  IDE mạnh mẽ cho HTML, CSS, JavaScript và PHP phát triển Web

 • PyCharm
  Tính năng đóng gói, tăng năng suất Python IDE với sự hỗ trợ cho các khuôn khổ Django

 • ReSharper
  Code refactoring và plugin năng suất cho Visual Studio

 • RubyMine
  Ruby và Rails IDE với tất cả các công cụ cần thiết cho phát triển sản xuất Web

 • TeamCity
  Phân phối quản lý xây dựng và máy chủ tích hợp liên tục

 • WebStorm
  IDE mạnh mẽ cho HTML, CSS và JavaScript phát triển Web

Các hình thức mua bản quyền của JetBrains:

JetBrains cung cấp các sản phẩm phần mềm của công ty theo hình thức License. Với mỗi chủ thể mua hàng và mục đích mua hàng khác nhau, JetBrains có các gói License khác nhau:

 1. Commercial license: Là giấy phép dành cho các công ty và các tổ chức (cả lợi nhuận và phi lợi nhuận), phục vụ cho nhu cầu sử dụng phần mềm thương mại thông thường.

 2. Personal license: Là giấy phép dành cho cá nhân, muốn sử dụng phần mềm với chi phí thấp và sử dụng dành riêng cho máy tính cá nhân.

 3. Academic License: Là giấy phép dành cho giáo viên và sinh viên. Cho phép sử dụng các phiên bản đầy đủ chức năng của phần mềm cho mục đích phi thương mại, bao gồm cả giáo dục và nghiên cứu.

 4. JetBrains License Server: được thiết kế để hỗ trợ một mô hình giấy phép nổi và để giúp người dùng doanh nghiệp thực hiện quản lý giấy phép trên một mạng duy nhất.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.09962s