Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Dịch vụ Azure Site Recovery

Azure Site Recovery giúp đảm bảo sự ổn định của doanh nghiệp bằng cách fuy trì các ứng dụng, workload trong thời gian có sự cố. Azure Site Recovery sao lưu các workload đang chạy trên các máy vật lý và máy ảo từ văn phòng chính sang địa điểm thứ 2. Khi có sự cố xảy ra tại văn phòng chính, bạn truy cập vào địa điểm thứ 2 và truy cập vào các ứng dụng tại đó. Khi cơ sở chính hoạt động lại, bạn có thể truy cập lại tại đó.

Azure Site Recovery

Giữ an toàn cho dữ liệu, ứng dụng và các workload của bạn luôn hoạt động khi xảy ra sự cố.

Azure Site Recovery mang tới điều gì?
Giúp duy trì hoạt động cho doanh nghiệp của bạn, ngay cả khi xảy ra những sự cố IT lớn. Azure Site Recovery mang tới khả năng triển khai dễ dàng, chi phí hiệu quả và độ tin cậy cao. Triển khai sao lưu, chuyển đổi dự phòng và các quy trình khôi phục thông qua Site Recovery để giúp giữ cho các ứng dụng của bạn hoạt động trong thời gian có sự cố.

Azure Site Recovery là một dịch vụ phục hồi thảm họa dưới dạng dịch vụ (DRaaS) và Microsot được công nhận là đơn vị hàng đầu trong dịch vụ DRaaS dựa trên sự hoàn thiện về tầm nhìn và khả năng thực hiện theo Gartner trong Magic Quadrant 2018 về Dịch vụ khôi phục sự cố.

Các lợi ích chính của Azure Site Recovery
Dễ dàng triển khai và quản lý
Thiết lập Azure Site Recovery dễ dàng bằng cách sao lưu một máy ảo Azure VM sang một vùng Azure khách trực tiếp từ Azure Portal. Là một ưu đãi được tích hợp đầy đủ, Site Recovery được cập nhật tự động với các tính năng Azure mới khi chúng được phát hành. Giảm thiểu các vấn đề khôi phục bằng cách sắp xếp thứ tự các ứng dụng nhiều tầng chạy trên nhiều máy ảo. Đảm bảo tuân thủ bằng cách kiểm tra kế hoạch khắc phục thảm họa của bạn mà không ảnh hưởng đến khối lượng công việc sản xuất hoặc người dùng cuối. Và giữ các ứng dụng có sẵn trong thời gian ngừng hoạt động với khả năng phục hồi tự động từ tại chỗ sang Azure hoặc Azure sang khu vực Azure khác.Giảm chi phí hạ tầng
Giảm chi phí triển khai, giám sát, vá lỗi và duy trì cơ sở hạ tầng khắc phục thảm họa tại chỗ bằng cách loại bỏ nhu cầu xây dựng hoặc duy trì trung tâm dữ liệu thứ cấp tốn kém. Ngoài ra, bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên tính toán mà bạn cần để hỗ trợ các ứng dụng của mình trong Azure.


Giảm thiểu thời gian lỗi với khả năng khôi phục đáng tin cậy
Dễ dàng tuân thủ các quy định của ngành như ISO 27001 bằng cách bật Phục hồi trang giữa các vùng Azure riêng biệt. Phạm vi bảo hiểm tới nhiều ứng dụng quan trọng trong kinh doanh mà bạn cần, được hỗ trợ bởi tính sẵn sàng và hỗ trợ dịch vụ của Azure. Khôi phục dữ liệu gần đây nhất của bạn một cách nhanh chóng với Site Recovery.

VMware
VMware

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
    Dịch vụ Azure Storage (22/08)
    Dịch vụ Azure Artifacts (09/08)
    Dịch vụ Azure Test Plans (09/08)
    Dịch vụ Azure Repos (05/08)
    Dịch vụ Azure Pipelines (01/08)
    Dịch vụ Azure Boards (30/07)
Total load time (112.78.1.206) : 0.06786s