Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Hướng dẫn cài đặt KSC9 sử dụng MySQL làm cơ sỡ dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt KSC9 sử dụng MySQL làm cơ sỡ dữ liệu
Vd: Trường hợp máy tính để cài đặt KSC9 đã có sẵn Microsoft SQL Server 2005 (dùng làm cơ sỡ dữ liệu cho một phần mềm nội bộ nào đó)

Tuy nhiên, bạn không muốn cho KSC9 sử dụng SQL Server này vì lý do bảo mật, sợ bị lỗi (hoặc trong quá trình cài KSC9 kết nối đến SQL Server này bị lỗi).
Giải pháp: bạn có thể chọn cài đặt MySQL vào máy tính này. Hiện tại KSC9 hỗ trợ MySQL 5.0.67, 5.0.77, 5.0.85, 5.0.87(SP1), 5.0.91. Sau khi cài đặt xong MySQL, bạn sẽ sử dụng MySQL làm cơ sỡ dữ liệu của KSC9 (thay vì dùng Microsoft SQL Server)

Download MySQL 5.0.91 tại:

1. Cài đặt MySQL


Các bước cài đặt tiếp theo bạn giữ mặc định. Sau khi cài đặt thành công, bạn chọn Finish và bắt đầu cấu hình MySQL. Các bước cấu hình bạn giữ theo mặc định 

Đến bước điền mật khẩu cho tài khoản root. Bạn điền vào mật khẩu (hình dưới)2. Cài đặt KSC9

Sử dụng source KSC9 trong đĩa DVD bản quyền hoặc có thể tải về source cài đặt tại
http://products.kaspersky-labs.com/english/administrationkit/ksc9. Tiến hành chạy source cài đặt KSC9 > Giao diện tiến hành giải nén source cài đặt xuất hiện > Bạn chọn đường dẫn lưu source cài đặt KSC9 > Sau đó chọn InstallSau khi giải nén thành công > bạn đi đến thư mục Server > chạy file Setup.exe trong thư mục này Đến bước chọn loại cài đặt: Bạn chọn dòng Custom (recommended for advanced users) – hình dưới

Các bước tiếp theo bạn giữ mặc định. Tuy nhiên, đến bước chọn Dabatase server > bạn chọn MySQL (hình dưới)Đến bước điền Password cho tài khoản root của MySQL > bạn điền vào mật khẩu tài khoản root (đã điền trong quá trình cài đặt MySQL ở trên) – hình dưới
Các bước tiếp theo bạn giữ mặc định để hoàn thành quá trình cài đặt KSC9( theo Kaspersky NTS )
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.07548s