Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Cài đặt Kaspersky Administration Console khác đồng bộ với máy đã cài Admin Kit từ trước

Bạn đã cài Admin Kit trên một Server. Mỗi lần muốn thay đổi một tùy chỉnh, bạn phải remote vào Server đó > bạn thấy như thế là hơi bị phiền. Bạn có thể cài đặt Administration Console trên máy tính của bạn để có thể quản lý Admin Kit đang cài trên Server.Chạy source cài đặt Admin Kit trên máy tính của bạnChọn Custom

 
 
Chỉ chọn vào dòng Kaspersky Administration Console, Các dòng tùy chọn khác bạn check bỏ > sau đó chọn Next

 
 
Quá trình cài đặt Console hoàn thành, bạn chọn Finish
 


Mở Console Admin Kit lên, bạn chọn Connect to Administration Server


 
Điền vào địa chỉ IP của máy Admin Kit (ví dụ Admin Kit bạn cài trên máy tính có IP 192.168.56.10 – Bạn cũng có thể dùng Computer Name)Bước tiếp theo yêu cầu xác thực. Bạn điền vào User có quyền Administrator trên máy Admin Kit
 
 
Quá trình kết nối thành công. Lúc này, từ máy tính của mình, bạn có thể mở Console Admin Kit để tiến hành quản trị từ xa chương trình Admin Kit được cài trên Server


( theo Kaspersky NTS )
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.07743s