Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Giải cứu ứng dụng bị khóa trong Kaspersky Internet Security 2012

Bài viết hướng dẫn Giải cứu ứng dụng bị khóa trong Kaspersky Internet Security 2012

GIẢI CỨU ỨNG DỤNG BỊ KHÓA TRONG KASPERSKY INTERNET SECURITY 2012 


Bước 1: Tại màn hình giao diện chính chọn Cấu hình.

 

 

Bước 2: Tại màn hình Cấu hình → Trung tâm bảo vệ → Kiểm soát ứng dụng→ Các ứng dụng

 

 

 

 

Bước 3: Tại cửa sổ Ứng dụng → Không đáng tin → Chuột phải vào ứng dụng → Chuyển đến nhóm → Đáng tin.

 

 

 

Bước 4: Chọn OK → OK

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.11406s