Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ
Kinh Doanh Hà Nội 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh Hà Nội 2
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 1
live:70ecda23a35b5e1e
Kinh Doanh HCM 2
thu.hien968
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
vinhbkhutskype
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
vinhbkhutskype

VMware

VMware

VMware

Danh sách các sản phẩm của VMware:

 
VMware vCenter Server
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Vmware vSphere 6
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Enterprise-class mã nguồn mở email, lịch và máy chủ cộng tác.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Cung cấp dịch vụ tự, dễ dàng quản lý máy ảo cho các nhóm nội.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
An toàn cung cấp và quản lý mạnh mẽ máy tính của người dùng cuối trên tất cả các thiết bị
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 

Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
 
Giá: Liên hệ
 
"VMware vCenter Protect Update Catalog" là một danh mục dữ liệu cho việc triển khai bên thứ 3, cập nhật không phải của Microsoft với System Center Configuration Manager của Microsoft (ConfigMgr). Danh mục dữ liệu của chúng tôi kéo dài ConfigMgr để trang trải các cập nhật cho các ứng dụng, mà không được bảo nguyên bản trong ConfigMgr. Cập nhật cho các ứng dụng tấn công nhất như Adobe Reader và Acrobat được làm sẵn có trong những tập tin này. Các tập tin cũng bao gồm phát hiện và triển khai dữ liệu cho thêm các ứng dụng cũ của Microsoft.
Kho hàng: Có hàng
Giá: Liên hệ
Tổng số 15 Sản phẩm
Total load time (116.118.48.94) : 0.13783s