default

Vui lòng nhập thông tin để nhận báo giá !

Phần mềm

Filter
Set Ascending Direction

1736 items

Page
per page
View as List Grid
 1. Veeam Management Pack Enterprise for Hyper-V Perpetual License (includes one year of 24/7 sup (H-VMPENT-HS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 2. Veeam Management Pack Enterprise for Hyper-V (V-VMPENT-HS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Thuê bao
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 3. Veeam Management Pack Enterprise Plus for Hyper-V Perpetual License (includes one year of 24/7 (H-VMPPLS-HS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 4. Veeam Management Pack Enterprise Plus for Hyper-V (V-VMPPLS-HS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Thuê bao
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 5. Veeam Management Pack Enterprise Perpetual License (includes one year of 24/7 support) (H-VMPENT-VS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 6. Veeam Management Pack Enterprise (V-VMPENT-VS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Thuê bao
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 7. Veeam Management Pack Perpetual License (includes one year of 24/7 support) (H-VMPPLS-VS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 8. Veeam Management Pack Enterprise Plus (V-VMPPLS-VS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng Enterprise
  Loại hình đăng ký Thuê bao
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 9. Veeam ONE - for Hyper-V Perpetual License for 10 VMs (includes one year of 24/7 support) (H-ONE000-HV-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng SMB
  Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
 10. Veeam ONE for Hyper-V (V-ONE000-HS-P0000-00)
  Rating:
  0%
  Hình thức cấp phép License
  Phân khúc khách hàng SMB
  Loại hình đăng ký Thuê bao
  Cài đặt hệ thống Máy chủ
Filter
Set Ascending Direction

1736 items

Page
per page
View as List Grid