default

Vui lòng nhập thông tin để nhận báo giá !

Veeam ONE - Perpetual License for 10 VMs (includes one year of 24/7 support). Internal Use Only (H-ONE000-VV-P0000-IU)

Veeam ONE - Perpetual License for 10 VMs (includes one year of 24/7 support). Internal Use Only (H-ONE000-VV-P0000-IU)

Veeam ONE - for Hyper-V Perpetual License for 10 VMs (includes one year of 24/7 support) (H-ONE000-HV-P0000-00)

Veeam ONE - for Hyper-V Perpetual License for 10 VMs (includes one year of 24/7 support) (H-ONE000-HV-P0000-00)

Veeam ONE for Hyper-V (V-ONE000-HS-P0000-00)

Hãng Veeam
Product Line Veeam ONE
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng
SKU
V-ONE000-HS-P0000-00

Tổng quan sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Veeam ONE for Hyper-V
  • Hình thức cấp phép: Thuê bao
  • Số lượng: 1 user
  • License Program: License
  • Hệ điều hành: Windows

Thông tin chi tiết

Veeam ONE là một giải pháp toàn diện để giám sát môi trường bảo vệ dữ liệu, phần mềm liên tuc thu thập, lưu trữ và thể hiện trực quan thông tin về các đối tượng trong cơ sở hạ tầng của bạn. Bằng những phương tiện này, Veeam ONE cho phép bạn nhận biết được tất cả các quy trình trong cơ sở hạ tầng của mình và ngăn ngừa các điều kiện nguy hiểm như mất dữ liệu, thiếu tài nguyên,...Veeam ONE for Hyper-V cung cấp nhiều công cụ để giám sát môi trường Microsoft Hyper-V từ mọi góc độ và ở bất kỳ độ chi tiết nào.

Đặc điểm sản phẩm

  1. Theo dõi tình trạng sức khỏe của môi trường ảo: Kiểm tra trạng thái sức khỏe tổng quát của môi trường ảo và tiết lộ các điểm nóng, sử dụng bảng điều khiển máy ảo để xem danh sách các máy ảo trong vùng chứa cơ sở dữ liệu ảo và kiểm tra các chi tiết bổ sung cho mọi máy ảo. Ví dụ như trạng thái hiện tại của máy ảo, máy chủ mẹ, địa chỉ IP, tên DNS và số lượng tài nguyên đang được tiêu thụ trên máy ảo.
  2. Xem xét báo thức đã kích hoạt: Chuyển sang bảng điều khiển báo thức để xem chi tiết về các ngưỡng, sự kiện hoặc sự cố bị vi phạm xảy ra trong môi trường ảo.
  3. Làm việc với biểu đồ hiệu suất và theo dõi sự kiện: Đi sâu vào biểu đồ hiệu suất để chuẩn đoán các vấn đề về hiệu suất. Bạn có thể thay đổi chế độ xem được xác định trước, nhanh chóng chuyển đổi giữa các biểu đồ và xem các sự kiện xảy ra trong môi trường của bạn để nhận số liệu thống kê toàn diện.
  4. Điều tra các vấn đề từ bên trong hệ điều hành khách: Mở bảng điều khiển VM hoặc xem danh sách các chương trình đang chạy để chuẩn đoán các sự cố liên quan đến một dịch vụ hoặc một ứng dụng cụ thể.
More Information
Hãng Veeam
Product Line Veeam ONE
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng
Write Your Own Review
Veeam ONE for Hyper-V (V-ONE000-HS-P0000-00)