default

Vui lòng nhập thông tin để nhận báo giá !

GIẢI PHÁP DATABASE

GIẢI PHÁP DATABASE

GIẢI PHÁP DATABASE

SOFT365 cung cấp giải pháp Data Storage & Data Management an toàn, ổn định và tối ưu hóa cho database của khách hàng. Bất kể database được xây dựng trên on-premise, cloud hay hybrid. Chúng tôi có các chuyên gia về công nghệ database của Microsoft, Oracle. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng Oracle Autonomuos Data Warehouse hoặc nâng cấp hạ tầng database Oracle hiện tại của khách hàng. Chúng tôi cũng giúp hiện đại hóa SQL Server và giúp di chuyển SQL Server lên Azure.

Dựa trên công nghệ cơ sở dữ liệu của Oracle, Microsoft, và các nền tảng database khác, SOFT365 sẽ phát triển và xây dựng nên giải pháp tối ưu nhất đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Tại SOFT365, khách hàng sẽ được cung cấp giải pháp Lưu trữ và Quản lý dữ liệu được thiết kế để mở rộng quy mô theo sự phát triển dữ liệu và quản lý hiệu quả trên đám mây lai.

GIẢI PHÁP DATABASE SOFT365 CUNG CẤP

Từ tích hợp đến phân tích, chúng tôi xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và khả năng truy cập. Các chuyên gia của SOFT365 tận dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng về các dịch vụ quản lý dữ liệu doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp để tích hợp, quản trị, lưu trữ và phân tích dữ liệu, đảm bảo sử dụng dữ liệu tối ưu và cho phép các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt, đạt được lợi thế cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Chúng tôi là chuyên gia về các công nghệ cơ sở dữ liệu của Oracle, Microsoft, và các nền tảng database khác. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:


Quản trị và vận hành Databse

SOFT365 thiết lập các chính sách và quy trình để đảm bảo cung cấp khả năng giám sát và thực thi liên tục các hoạt động quản trị dữ liệu. Chuyên gia quản lý dữ liệu của chúng tôi triển khai các chiến lược quản lý siêu dữ liệu và dòng dữ liệu, cho phép các tổ chức theo dõi nguồn dữ liệu và duy trì sự hiểu biết rõ ràng về tài sản dữ liệu.

Phát triển khung quản trị dữ liệu: Tư vấn và hỗ trợ phát triển khung quản trị dữ liệu toàn diện phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức
• Quản lý chất lượng dữ liệu: Thực hiện các sáng kiến ​​​​về chất lượng dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu
• Quản lý siêu dữ liệu: Quản lý siêu dữ liệu, cung cấp thông tin quan trọng về tài sản dữ liệu của tổ chức. Điều này bao gồm thu thập, sắp xếp và duy trì siêu dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và khả năng truy cập của nó trong toàn tổ chức
• Quản lý dữ liệu: Xác định vai trò và trách nhiệm quản lý dữ liệu và cung cấp hướng dẫn về thực hành quản lý dữ liệu
• Kiểm toán và đánh giá quản trị dữ liệu: Tiến hành kiểm toán và đánh giá các thực tiễn quản trị dữ liệu hiện có để xác định các lỗ hổng, các lĩnh vực cần cải thiện và tuân thủ các yêu cầu quy định
• Phát triển chính sách quản trị dữ liệu: Hỗ trợ phát triển và ghi lại các chính sách và quy trình quản trị dữ liệu phù hợp với các thông lệ tốt nhất của ngành và các yêu cầu pháp lý


Xây dựng hệ thống lưu trữ Database

SOFT365 xây dựng giải pháp lưu trữ dữ liệu linh hoạt và có thể mở rộng phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Chúng tôi tối ưu hóa cấu trúc lưu trữ, triển khai chiến lược phân vùng dữ liệu và tận dụng các công nghệ dựa trên đám mây để quản lý dữ liệu hiệu quả. Điều này cho phép các doanh nghiệp xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng, duy trì khả năng truy cập dữ liệu và đáp ứng việc mở rộng trong tương lai mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

• Thiết kế kiến ​​trúc lưu trữ dữ liệu: Thiết kế kiến ​​trúc lưu trữ tối ưu phù hợp với khối lượng dữ liệu, yêu cầu về hiệu suất và ràng buộc ngân sách của tổ chức. Điều này liên quan đến việc lựa chọn các công nghệ lưu trữ phù hợp, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu NoSQL hoặc giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây
• Triển khai kho dữ liệu: Triển khai các giải pháp kho dữ liệu nhằm hợp nhất, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào kho lưu trữ tập trung. Quá trình này bao gồm thiết kế các mô hình dữ liệu, xây dựng các quy trình Trích xuất, Chuyển đổi và Tải (ETL) cũng như thiết lập các biện pháp bảo mật và quản trị dữ liệu.
• Giải pháp lưu trữ đám mây: Tận dụng các giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây, chẳng hạn như Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage hoặc Google Cloud Storage, để lưu trữ và quản lý dữ liệu
• Phân vùng và lập chỉ mục dữ liệu: Tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ và truy xuất dữ liệu bằng cách phân vùng các bộ dữ liệu lớn thành các đơn vị nhỏ hơn, dễ quản lý và tạo chỉ mục để truy cập dữ liệu hiệu quả
• Nén và chống trùng lặp dữ liệu: Triển khai các kỹ thuật nén dữ liệu để giảm yêu cầu về không gian lưu trữ mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu. Kỹ thuật chống trùng lặp được sử dụng để xác định và loại bỏ dữ liệu trùng lặp, tối ưu hóa hơn nữa việc sử dụng bộ nhớ
• Lưu trữ dữ liệu: Triển khai các giải pháp lưu trữ dữ liệu để lưu trữ dữ liệu lịch sử hoặc dữ liệu được truy cập không thường xuyên ở các tầng lưu trữ tiết kiệm chi phí. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí lưu trữ trong khi vẫn đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu và tuân thủ các yêu cầu lưu giữ theo quy định


Bảo mật database và quyền riêng tư

Các chuyên gia của SOFT365 ưu tiên bảo mật dữ liệu và thực hiện các biện pháp bảo mật nhiều lớp để bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Chúng tôi tiến hành kiểm tra bảo mật thường xuyên, triển khai các biện pháp kiểm soát quyền truy cập và thực thi các giao thức mã hóa để đảm bảo quyền riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu. Chuyên môn của SOFT365 về bảo mật dữ liệu sẽ bảo vệ doanh nghiệp khỏi bị tổn hại về danh tiếng, tổn thất tài chính và hậu quả pháp lý liên quan đến vi phạm dữ liệu.

• Đánh giá bảo mật dữ liệu: Đánh giá toàn diện để xác định các lỗ hổng và tăng cường các biện pháp bảo mật dữ liệu.
• Tuân thủ các quy định về quyền riêng tư: Hỗ trợ đạt được và duy trì việc tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu
• Lập kế hoạch ứng phó sự cố: Thiết lập các giao thức để phát hiện, ngăn chặn và khắc phục kịp thời các sự cố bảo mật.
• Kiểm soát truy cập và xác thực: Triển khai các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm
• Mã hóa dữ liệu: Bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu thông qua các kỹ thuật mã hóa để lưu trữ và truyền tải.
• Đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật: Đào tạo nhân viên về các phương pháp hay nhất để duy trì bảo mật dữ liệu và ngăn chặn vi phạm


Phân tích Database

Dịch vụ phân tích dữ liệu của SOFT365 sử dụng các kỹ thuật thống kê và thuật toán khai thác dữ liệu tiên tiến để rút ra những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa từ các bộ dữ liệu phức tạp. Các chuyên gia của chúng tôi sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu để trình bày các phát hiện một cách rõ ràng, cho phép các bên liên quan nhanh chóng nắm bắt được những hiểu biết quan trọng. Chuyên môn của SOFT365 về phân tích dữ liệu giúp các tổ chức khám phá xu hướng, đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Phân tích và khám phá dữ liệu: Tiến hành phân tích chuyên sâu về dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc để khám phá các mô hình, xu hướng và mối tương quan
Phân tích dự đoán: Sử dụng dữ liệu lịch sử và kỹ thuật lập mô hình nâng cao để dự đoán kết quả, xu hướng và hành vi của khách hàng trong tương lai. Điều này giúp các tổ chức đưa ra quyết định chủ động, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và xác định các rủi ro hoặc cơ hội tiềm ẩn
Trực quan hóa và báo cáo dữ liệu: Tạo các biểu diễn dữ liệu trực quan và tương tác để tạo điều kiện hiểu và truyền đạt thông tin chi tiết tốt hơn
Giải pháp kinh doanh thông minh: Thiết kế và triển khai các hệ thống kinh doanh thông minh cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực và theo yêu cầu vào các chỉ số hiệu suất chính (KPI), số liệu và dữ liệu hoạt động
Phân tích văn bản và cảm xúc: Trích xuất thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội, đánh giá của khách hàng và phản hồi bằng văn bản. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân tích văn bản và cảm xúc để hiểu cảm xúc của khách hàng, xác định các xu hướng mới nổi và đánh giá danh tiếng thương hiệu

SOFT365 LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tại SOFT365, chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý và lưu trữ dữ liệu hiệu quả để giúp các doanh nghiệp khai thác toàn bộ sức mạnh của dữ liệu của họ. Chúng tôi biết giá trị của thông tin đối với hoạt động kinh doanh hiện đại và điều chỉnh từng bước của hành trình phát triển cho phù hợp với từng khách hàng và ngành cụ thể của họ. Cách tiếp cận phù hợp của SOFT365 đảm bảo tích hợp liền mạch, bảo mật mạnh mẽ và tối ưu hóa hiệu suất. Là công ty quản lý dữ liệu tốt nhất, chúng tôi trao quyền cho các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt và đạt được lợi thế cạnh tranh.

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN SOFT365 ?

Chứng nhận đối tác

Thiết lập quan hệ chiến lược và được chứng nhận từ 200 hãng trên thế giới.

Đa dạng hàng hóa

Cung cấp đa dạng 5000 giải pháp CNTT, phần mềm, phần cứng chính hãng.

Kinh nghiệp phục vụ

14+ năm cung cấp sản phẩm đột phá cho 5000+ khách hàng tin tưởng.

Tư vấn lựa chọn

Tư vấn kiến trúc triển khai và khảo sát hạ tầng, tối ưu license với chi phí tiết kiệm.

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ 100 nhân sự có chuyên môn, đạt chứng chỉ trong tư vấn và triển khai.

Dịch vụ triển khai

Triển khai sản phẩm, dịch vụ đi kèm từ cấu hình đến hỗ trợ kỹ thuật sau bán.

Phương châm hoạt động

Tuân thủ nguyên tắc "Lấy chữ tín làm phương châm", xây dựng giá trị bền vững.

Quy trình toàn diện

Chăm sóc khách hàng là nền tảng. "Đồng lòng phục vụ" - "Thấu hiểu" nhu cầu.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại hóa cho doanh nghiệp và mang lại thành công lâu dài.

Share

Bài viết mới nhất liên quan

Your feelings about the post?

    Leave a Reply Cancel reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *